ຄຳ ເວົ້າທາງວິນຍານ

ວົງຢືມ Dalai Lama ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປໃນຄວາມບໍລິສຸດຂອງທ່ານເອງ

ຄຳ ເວົ້າຂອງ Dalai Lama ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຈື່ ຈຳ ຄວາມສູງສົ່ງຂອງພວກເຮົາ. ປະຕິບັດ ຄຳ ເວົ້າທາງວິນຍານເຫລົ່ານີ້ກັບທ່ານສະ ເໝີ ແລະອ່ານຄືນ ໃໝ່ ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການເລືອກອັນ ໃໝ່ ຈາກສະຫວັນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ